Fa | Enدوشنبه 11 اسفند 1399
Menu
جلسه دفاع از رساله DBA
جلسه دفاع از رساله DBA جناب آقای جان سن آقابابایان

جلسه دفاع از رساله DBA جناب آقای جان سن آقابابایان تحت عنوان "بررسی اثرات هوش هیجانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت گیتی پسند اصفهان با اثر تعدیل گری ارزش های فردی" مورخ 1398/09/20 در موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سبا برگزار گردید.

استاد راهنما: جناب آقای دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی

 استاد علمی: سرکار خانم دکتر سمیرا فاخری

مشاور مدیر: جناب آقای دکتر حمیدرضا ضرغامی

رئیس موسسه: جناب آقای دکتر محمدعلی مهدوی زفرقندی

print
rating
  نظرات

تمامی حقوق این سایت متعلق به «مؤسسه توسعه مدیریت» می باشد
دی ان ان